Wij regelen het voor u!

Dau Management richt zich op advisering, coaching, training en interim- en projectmanagement. Wij geven u en/of uw organisatie weer een 'dau' in de juiste richting. Kernwoorden in onze aanpak zijn: persoonlijke benadering, openheid, betrokkenheid, draagvlak en actie.

We stellen veel vragen en zijn kritisch. We zijn zakelijk zonder omwegen en waar nodig confronterend. Maar met uw belangen voor ogen stellen wij een plan van aanpak op, op basis waarvan u en/of uw organisatie de gewenste richting opgaat.

Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!
Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!


Dau Management | Prins Bernhardweg 20 | 8453 XD Oranjewoud | KvK Groningen 01123634 | Tel.: 0513  636566 | Mobiel: 06 51783473 | Fax: 0513 636535 | E-mail: info@daumanagement.nl