Wij regelen het voor u!

Dau Management kan u van dienst zijn als u in uw bedrijf verbeteringen of veranderingen wilt aanbrengen. Dit kan betrekking hebben op:

  • de missie en visie van uw bedrijf;
  • de richting die u op wilt;
  • uw bedrijf groeit snel! Is de huidige organisatie daarop wel afgestemd?
  • de (aansturings)capaciteiten van uw medewerkers: zijn die voldoende of moet er een professionaliseringsprogramma komen?
  • het verantwoordelijkheidgevoel van uw medewerkers: is er draagvlak en eigenaarschap?
  • 'oude routines', blijven uw mensen daarin werken of gaan ze mee in de (cultuur)verandering;
  • het rendement: leveren de activiteiten en investeringen genoeg op.

Allemaal vragen waar u waarschijnlijk vele malen mee worstelt. Dau Management kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het vinden van oplossingen bij deze vragen. Na een inventarisatie van uw problematiek stellen wij in overleg met u een plan van aanpak op. Wij kunnen u bij de uitvoering daarvan ondersteunen

Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!
Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!


Dau Management | Prins Bernhardweg 20 | 8453 XD Oranjewoud | KvK Groningen 01123634 | Tel.: 0513  636566 | Mobiel: 06 51783473 | Fax: 0513 636535 | E-mail: info@daumanagement.nl