Wij regelen het voor u!

Cees Dijkstra (1954) is een resultaatgericht, besluitvaardig en assertief leidinggevende. Hij maakt graag verbinding met anderen om gezamenlijk een doel na te streven. Vindt zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid belangrijk en ondersteunt medewerkers daarbij. Is een ‘mensen mens’ , maar confronteert als dat nodig is, durft een standpunt in te nemen en knopen door te hakken.
Cees heeft zeer veel ervaring als leidinggevende in VMBO, MBO en VO met de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten, de daarbij behorende verander- en vernieuwingstrajecten en de invoering van een professionele cultuur.
Verder heeft hij ruime expertise opgedaan in adviestrajecten gericht op kwaliteitsontwikkeling en invoering van Planning & Control in een complexe onderwijsorganisatie.

Expertise

  • Interimmanagement
  • Projectmanagement
  • Visie- en conceptontwikkeling
  • Professionele cultuur
  • Coaching
  • Conflictbemiddeling
  • Kwaliteitsontwikkeling en Planning & Control
  • Inzetbaar in BO (bovenschools), VO, VMBO, MBO, HBO

Opleiding & ervaring

Cees studeerde aan de Academie Lichamelijke Opvoeding. Naast het lesgeven (vanaf 1978) kreeg Cees steeds meer organisatorische en onderwijskundige taken binnen de school. Om zijn kennis op onderwijskundig gebied te verdiepen volgde hij begin jaren ’80 in de avonden de studie Pedagogiek, specialisatie onderwijskunde. Van 1988 tot 2007 was hij werkzaam als directeur. Sinds 2007 is hij interim- en projectmanager, coach en trainer.

Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!
Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!


Dau Management | Prins Bernhardweg 20 | 8453 XD Oranjewoud | KvK Groningen 01123634 | Tel.: 0513  636566 | Mobiel: 06 51783473 | Fax: 0513 636535 | E-mail: info@daumanagement.nl