Wij regelen het voor u!

Coaching

Coaching is maatwerk. Bij coaching wordt gewerkt vanuit de persoonlijke kwaliteiten. Het richt zich op bewustwording van competenties, mogelijkheden, ambities en de rol en positie in een organisatie. Het gaat over effecten van gedrag, opvattingen, keuzes.

Individuele coaching

Waar sta ik, wat kan ik, wat wil ik! Daarop is individuele coaching gericht. Het gaat om inzicht in jezelf, bewustwording van je mogelijkheden en onmogelijkheden. Je plaats in de organisatie en de rol die je daar speelt. Het uiteindelijke doel is de juiste keuzes maken voor jezelf en de organisatie waarin je werkt.

Teamcoaching

Coaching is gericht op samenwerking en communicatie met als doel dat het team efficienter en effectiever aan de slag gaat met zijn opdracht en/of taakstelling.

Intervisie

Leren van elkaar! Met een aantal collega's deel je kennis en kunde met elkaar aan de hand van (lastige) situaties uit de praktijk. Door vragen te stellen worden die diepgaand geanalyseerd. Oplossingsmogelijkheden worden aangegeven. Uiteindelijk maak jezelf de afweging welke oplossing het beste bij je past. Deze wijze van reflecteren benut aanwezige kennis en ervaring optimaal en leidt tot beter functioneren.

Trainingen

De trainingen worden samengesteld op basis van de wensen van uw organisatie. In één of meerdere gesprekken wordt een inventarisatie gemaakt en de doelen vastgesteld. Op basis daarvan wordt een opzet van de trainingen gemaakt. Uitgangspunt bij iedere training zijn de eigen praktijkervaringen en –situaties van de deelnemers.

Conceptontwikkeling

Welke uitgangspunten, principes liggen ten grondslag aan uw organisatie en binnen welke kaders wilt u uw bedrijf ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van het concept is draagvlak creëren bij medewerkers, uw klanten, toeleveranciers, enz. van belang.

Koersplanontwikkeling

Welke resultaten wilt u de komende 4 of 5 jaren bereiken, hoe ziet uw bedrijf er over zoveel jaren uit, maar vooral ook: hoe wilt u die bereiken.

Teamontwikkeling

Teamwerk is belangrijk, maar het loopt niet altijd op rolletjes: er zijn verschillen van inzicht, de een loopt wat harder dan de ander, er ontstaan conflicten, enz. In een zich voortdurend ontwikkelende organisatie komt dit veelvuldig voor en vraagt dan ook speciale aandacht. Onderwerpen in de training zijn, o.a.: verkennen van het gemeenschappelijke belang, inventarisatie van individuele kwaliteiten en het erkennen ervan, communicatie, feedback, conflicthantering.

Persoonlijke ontwikkeling

Accent ligt op bewustwording van wie je bent en wat je bent (persoonlijk en in je werk), wat je wil en wat je kan. Door het uitvoeren van allerlei opdrachten in de binnen- en buitenlucht wordt u uitgedaagd en aangesproken op uw verbeelding en intuïtie. Door reflectie op uw ervaringen ontwikkelt u uw intuïtieve vermogens. Doel is dat u in uw werk, maar natuurlijk ook in uw persoonlijke omgeving, optimaler leert functioneren. Op grond van uw bevindingen zet u voor uzelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Gekoppeld aan deze training is coaching.

Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!
Dau Management: openheid, betrokkenheid,
draagvlak en actie!


Dau Management | Prins Bernhardweg 20 | 8453 XD Oranjewoud | KvK Groningen 01123634 | Tel.: 0513  636566 | Mobiel: 06 51783473 | Fax: 0513 636535 | E-mail: info@daumanagement.nl